Biharugra településIsten Hozta Biharugrán!

Biharugra Békés megye észak keleti csücskében, Hajdú-Bihar és Békés megye, valamint a magyar-román államhatár találkozásánál fekszik. A település, valamint elődei 1950-ig, mintegy ezer éven át Bihar vármegye részét képezték. A vármegyén belül Ugra a Szalontai, a Cséfai, majd a Cséffa-nagyszalontai járáshoz tartozott. Ezután Békés megyéhez csatolták a Sarkadi járás részeként, majd a Szeghalmi járás része lett. Napjainkban a kistérségen belül ismét Sarkadhoz köti egyre több szál.

Biharugra lakosainak száma napjainkban 945 fő (2015. évi adat). A községnek száz évvel ezelőtt közel kétszer annyi lakosa volt, mint napjainkban. Ez a hanyatlás egyrészt "Trianon" következményeire vezethető vissza, még akkor is ha azt látjuk, hogy a békeszerződés után az 1960-as évekig fokozatosan nőtt a falu lakosainak száma. A trianoni határ miatt Biharugra az ország legszélére került, ezzel elvesztve a kistérségen belüli addigi relatív központi szerepét is. Az 1960-as években azonban nagyobb elvándorlási hullám következett, amely a tsz-szervezés után kezdődött. Biharugra község lakossága egyre inkább elöregszik. Egyre csökken a megtartóereje, ennek az ősidők óta lakott vidéknek, amely pedig már hajdani időkben is vonzotta az embereket a letelepedésre.

Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharugra Önkormányzati Konyha

konyhavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5538 Biharugra, Damjanich tér 2.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A konyha vezetése. Élelmezésvezetői feladatok teljes körű ellátása a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXI 11. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középiskola/gimnázium, élelmezésvezető,
  • önéletrajz, érvényes erkölcsi bizonyítvány, képzettséget igazoló dokumentumok másolata, hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez, nyilatkozat arról, hogy a képviselő-testület ülésén a pályázattal összefüggő előterjesztés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Makra Tibor polgármester nyújt, a 06-30-3895654-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Biharugra Község Önkormányzat Képviselőtestülete címére történő megküldésével (5538 Biharugra, Erzsébet utca 25. ).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 21/2017., valamint a munkakör megnevezését: konyhavezető.

• Személyesen: Makra Tibor polgármester, Békés megye, 5538 Biharugra, Erzsébet utca 25.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján a képviselő-testület dönt a pályázatok eredményességéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Biharugra község honlapja - 2017. január 9.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.biharugra.hu honlapon szerezhet.


A biharugrai lakosok nevében üdvözlöm Önt községünk honlapján!

Örömmel tölt el, hogy honlapunk felkeltette érdeklődését. Remélem, kellemes időtöltést szerzünk Önnek, és sok hasznos információt tud meg településünkről.

Makra Tibor polgármester

Biharugra térkép

Magyar Élelmiszerbank

Biharugrát a Magyar Élelmiszerbank
Egyesület támogatja.

Biharugra Község Önkormányzata 12.895.707.- Ft. vissza nem térítendõ támogatást nyert a Helyi hõ- és hûtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” címû pályázati konstrukción az Új Széchenyi Terv keretében. A beruházásból a helyi konyha épületének fûtésrendszerének a fejlesztésére került sor. 

Sajtótájékoztató

Az Európai Unió tagállamai 2007. év márciusában egyhangúan vállalták, hogy 2020-ig az  üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 20%-kal csökkenti, az energiafelhasználáson belül a megújuló energiaforrások részarányát a jelenlegi 8,5%-ról 20%-ra növeli, és az energiahatékonyság 20%-kal javítja.

Hazánkban a Környezet-és Energia Operatív Program (KEOP) által meghirdetett pályázatok vissza nem érítendõ támogatást nyújtanak azok részére, akiknek fontos az energiaracionalizálás és a megújuló energiaforrások használata.