https://www.biharugra.hu//img/cimer_biharugra.jpg

 F E L H Í V Á S

 

A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban foglaltak alapján igénybejelentő lapot nyújthatnak be a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gázfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatásra.

 

Benyújtási határidő: 2018. október 15.

A határidő elmulasztása jogvesztő.

 

Az igénybejelentéssel kapcsolatos részletes tájékoztató megtalálható az Okányi Közös Önkormányzati Hivatal Biharugrai Kirendeltsége hirdetőtábláján, valamint a www.biharugra.hu honlapon.

 

Az igénybejelentő lapok átvehetők az Okányi Közös Önkormányzati Hivatal Biharugrai Kirendeltségének 10-es irodájában, valamint letölthetők a www.biharugra.hu honlapról.

 

Biharugra, 2018. év augusztus hó 21.

                                                                                 

 

                                                                       Makra Tibor

                                                                       polgármester

 

T Á J É K O Z T A T Ó a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gázfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatásának igényléséről

 Letölthető "Igénybejelentő nyilatkozat"

Biharugra térkép

Új piaci épület Biharugrán

 

Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése

Könyvtár energetikai fejlesztése