Biharugra Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Biharugra Község Önkormányzata

falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5538 Biharugra, Erzsébet utca 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Falugondnoki feladatok ellátása a hatályos jogszabályokban, valamint a szakmai programban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

     

                 

Pályázati feltételek:

 •         8 Általános,
 •         B kategóriás jogosítvány,
 •         magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, falugondnoki képzés vállalása, egészségügyi alkalmasság, adminisztratív feladatok önálló ellátására való képesség, próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Középfokú képesítés, középiskolai végzettség,
 •         gépjárművezetői gyakorlat, helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         - fényképpel ellátott önéletrajz, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, - iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolatai, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, - jogosítvány másolata,
 •         - hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek, - a pályázó arra irányuló nyilatkozata, hogy kéri-e a pályázat zárt ülésen tárgyalását, - nyilatkozat a 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet szerinti falugondnoki képzésen való részvétel vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Makra Tibor polgármester nyújt, a 06303895654 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Biharugra Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5538 Biharugra, Erzsébet utca 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/6-3/2022. , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.
 •         Elektronikus úton Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. oldalon keresztül.

vagy

 •         Személyesen: Makra Tibor, Békés megye, 5538 Biharugra, Erzsébet utca 25. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Biharugra község honlapja - 2022. január 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.biharugra.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. január 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Alföld Slow

Biharugra térkép

Új piaci épület Biharugrán

 

Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése

Könyvtár energetikai fejlesztése

EFOP-1.5.3-16-2017-00018

A biharugrai önkormányzati konyha energetikai fejlesztése

 A biharugrai önkormányzati konyha energetikai fejlesztése

 

„Nemzetiségi kulturális rendezvény Biharugrán” TTP-KP-1-2022/1-000021 kódszámú pályázat

„Testvértelepülési programok és együttműködések támogatás” TTP-KP-1-2022/1-000077 kódszámú pályázat

Fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése

"Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése"

"Élhető település - Biharugra"

Élhető település - Biharugra

Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése.

"Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése"

"KÖZÖSSÉGI TÉR KIALAKÍTÁSA BIHARUGRÁN"

"Tájház tetőjének felújítása és eszközbeszerzés Biharugrán"

NEAG-KP-1-2021/1-000992 sz. pályázat projekttábla

Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Belterületi utak fejlesztése Biharugrán

Gépjármű bezserzés_Biharugrai Vadásztársaság

Szabó Pál Emlékház turisztikai fejlesztése Biharugrán

Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása_TTP-KP-1-2024/1-000240

babakotveny

Állampapír nyereményjáték2022

Babakötvény nyereményjáték2022