A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős mértékben átalakul.

Az átalakítás fő elemei:

  • Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek.
  • Átalakul a finanszírozás rendszere

A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása 2015. március 1-től a járási hivatal hatáskörébe kerül.  

Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható majd meg:

  • a foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
  • az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás a korábban rendszeres szociális segélyre jogosultak egy része erre válik jogosulttá).

Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korúak ellátásán túl továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök:

  • alanyi ápolási díj (az alapszerű, a fokozott ápolási szükségletekre tekintettel megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj),
  • időskorúak járadéka,
  • alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás,
  • egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

 Az önkormányzat által biztosított ellátás neve 2015. március 1-től egységesen települési támogatás lesz.

A települési támogatás formái:

a)      rendkívüli települési támogatás,

b)      gyógyszertámogatás,

c)   temetési költségekhez való hozzájárulás,

d)  havi rendszerességgel nyújtott lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás.

 

A települési támogatás formáihoz kapcsolódó részletes szabályokat Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

A rendelet teljes szövege elérhető az önkormányzat honlapján (www.biharugra.hu) és az önkormányzati hivatal folyosóján található hirdetőtáblán.

 

A települési támogatás formáival kapcsolatos kérdésekkel ügyfélfogadási időben Földesi Viktorné szociális ügyintézőhöz lehet fordulni.

 

 

Vígh Ilona sk.

polgármester

 

Bai Zsolt sk.

jegyző

Alföld Slow

Biharugra térkép

Új piaci épület Biharugrán

 

Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése

Könyvtár energetikai fejlesztése

EFOP-1.5.3-16-2017-00018

A biharugrai önkormányzati konyha energetikai fejlesztése

 A biharugrai önkormányzati konyha energetikai fejlesztése

 

„Nemzetiségi kulturális rendezvény Biharugrán” TTP-KP-1-2022/1-000021 kódszámú pályázat

„Testvértelepülési programok és együttműködések támogatás” TTP-KP-1-2022/1-000077 kódszámú pályázat

Fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése

"Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése"

"Élhető település - Biharugra"

Élhető település - Biharugra

Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése.

"Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése"

Állampapír nyereményjáték2022

Babakötvény nyereményjáték2022

babakotveny