Biharugra településIsten Hozta Biharugrán!

Biharugra Békés megye észak keleti csücskében, Hajdú-Bihar és Békés megye, valamint a magyar-román államhatár találkozásánál fekszik. A település, valamint elődei 1950-ig, mintegy ezer éven át Bihar vármegye részét képezték. A vármegyén belül Ugra a Szalontai, a Cséfai, majd a Cséffa-nagyszalontai járáshoz tartozott. Ezután Békés megyéhez csatolták a Sarkadi járás részeként, majd a Szeghalmi járás része lett. Napjainkban a kistérségen belül ismét Sarkadhoz köti egyre több szál.

Biharugra lakosainak száma napjainkban 945 fő (2015. évi adat). A községnek száz évvel ezelőtt közel kétszer annyi lakosa volt, mint napjainkban. Ez a hanyatlás egyrészt "Trianon" következményeire vezethető vissza, még akkor is ha azt látjuk, hogy a békeszerződés után az 1960-as évekig fokozatosan nőtt a falu lakosainak száma. A trianoni határ miatt Biharugra az ország legszélére került, ezzel elvesztve a kistérségen belüli addigi relatív központi szerepét is. Az 1960-as években azonban nagyobb elvándorlási hullám következett, amely a tsz-szervezés után kezdődött. Biharugra község lakossága egyre inkább elöregszik. Egyre csökken a megtartóereje, ennek az ősidők óta lakott vidéknek, amely pedig már hajdani időkben is vonzotta az embereket a letelepedésre.

Okányi Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Okányi Közös Önkormányzati Hivatal
Biharugrai Kirendeltsége

Pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5538 Biharugra, Erzsébet utca 25.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Tervezi és elkészíti Biharugra Község Önkormányzata és intézménye költségvetését, zárszámadását; Felel az önkormányzat és intézménye finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rendjének betartásáért, a gazdálkodás jogszerű végrehajtásáért; Részt vesz a pénzügyi tárgyú koncepciók, szabályzatok, stratégiai dokumentumok előkészítésében, végrehajtásában; Részt vesz a képviselő-testület és a bizottságok pénzügyi tárgyú előterjesztéseket tárgyaló ülésein; Ellátja az ASP „gazdálkodás szakrendszer” működtetésével, kezelésével, a rendszerbe történő adatfeltöltéssel kapcsolatos feladatokat, műveleteket és felel azok szakszerűségéért; Ellátja az államháztartásról szóló CXCV. törvény és végrehajtási rendeletei szerinti gazdasági vezetői feladatokat; Könyvviteli munkát végez; Elkészíti és továbbítja a pénzügyi tárgyú jelentéseket, beszámolókat, továbbá elvégzi az ezekkel kapcsolatos valamennyi egyeztetést és dokumentálja azokat;

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önálló gazdasági szervezeti egység hiányában az államháztartásról szóló CXCV. törvény és végrehajtási rendeletei szerint a gazdasági szervezetre és gazdasági vezetőre irányadó tevékenységi kör.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők 2017. évi illetményalapjáról szóló 6/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete, az egyéb juttatásokra pedig Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról, valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 5/2017. (II. 15.) önkormányzati rendeletének rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium, mérlegképes könyvelői szakképesítés ,

•         Költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés, Pénzügyi, számviteli, gazdaságtudományi szak,

•         költségvetési szervnél szerzett igazolt szakmai gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

•         ECDL

 

•         ASP „gazdálkodás szakrendszer” ismerete

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű precíz, pontos munkavégzés, jó terhelhetőség, stressztűrő képesség, csapatszellem,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         képesítést igazoló okiratok másolata

•         a 45/2012. (III. 20.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti fényképes, önéletrajz;

•         a büntetlen előéletet igazoló 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

•         szakmai gyakorlat, valamint a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolása

•         a pályázó nyilatkozata a pályázat véleményezésében és elbírálásában résztvevők betekintési és megismerési jogára vonatkozóan

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. május 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bai Zsolt aljegyző nyújt, a 06303015607 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Okányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5534 Okány, Kossuth Lajos utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1123-2/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.

és

•         Elektronikus úton dr. Kiss Mihály jegyző részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

 

•         Személyesen: dr. Kiss Mihály jegyző, Békés megye, 5534 Okány, Kossuth Lajos utca 16. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók személyes meghallgatását követően a munkáltatói jogkör gyakorlója Makra Tibor polgármester egyetértésével dönt a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       www.biharugra.hu - 2017. április 12.


A biharugrai lakosok nevében üdvözlöm Önt községünk honlapján!

Örömmel tölt el, hogy honlapunk felkeltette érdeklődését. Remélem, kellemes időtöltést szerzünk Önnek, és sok hasznos információt tud meg településünkről.

Makra Tibor polgármester

Biharugra térkép

Magyar Élelmiszerbank

Biharugrát a Magyar Élelmiszerbank
Egyesület támogatja.

Biharugra Község Önkormányzata 12.895.707.- Ft. vissza nem térítendõ támogatást nyert a Helyi hõ- és hûtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” címû pályázati konstrukción az Új Széchenyi Terv keretében. A beruházásból a helyi konyha épületének fûtésrendszerének a fejlesztésére került sor. 

Sajtótájékoztató

Az Európai Unió tagállamai 2007. év márciusában egyhangúan vállalták, hogy 2020-ig az  üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 20%-kal csökkenti, az energiafelhasználáson belül a megújuló energiaforrások részarányát a jelenlegi 8,5%-ról 20%-ra növeli, és az energiahatékonyság 20%-kal javítja.

Hazánkban a Környezet-és Energia Operatív Program (KEOP) által meghirdetett pályázatok vissza nem érítendõ támogatást nyújtanak azok részére, akiknek fontos az energiaracionalizálás és a megújuló energiaforrások használata.