Az ajánlat közlése az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala, illetve közös önkormányzati hivatal esetében a közös önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára és a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzat hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel történik.

 

 

 

Ki veheti igénybe:

 • Adás-vételnél: eladó
 • Haszonbérlet esetén:  bérbeadó

 

Az eljárás tárgya:

Külterületi és zártkerti ingatlanok esetén is kötelező lefolytatni a kifüggesztési eljárást, amennyiben az ingatlan tulajdoni lapján feltüntetett művelési ág szerint a terület mező- és erdőgazdasági ingatlannak minősül, pl.: szántó, rét, nádas, gyümölcsös, kert

 

Szükséges dokumentumok:

 • Adás-vételi szerződés esetén 4 eredeti szerződés (az egyik példány biztonsági okmányon), valamint az eladó által aláírt közzétételi kérelem,
 • Haszonbérlet esetén 3 eredeti szerződés, valamint a haszonbérbeadó által aláírt közzétételi kérelem.
 • Amennyiben a szerződésben több eladó, ill. több bérbeadó szerepel, akkor a közzétételi kérelmet elég az egyikük nevére kitölteni.
 • Abban az esetben, ha több helyrajzi számú ingatlan van a szerződésben, akkor egy ingatlant kell feltüntetni a közzétételi kérelmen, a többi ingatlant a pótlapon kell feltüntetni.
 • Közzétételi kérelmet és pótlapot a Földhivatal oldalán lehet letölteni. (hirdetményi úton történő közlés alpont):

http://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/

 • A kifüggesztett bérleti és adás-vételi szerződések elérhetőek az alábbi honlap címen:

http://hirdetmeny.magyarorszag.hu/

A forrás intézménynél be kell írni, hogy Biharugra Község Önkormányzata, így a keresés után megjelennek a folyamatban lévő ügyek.

 

 

Határidők:

 • A közzétételi kérelmet adás-vétel és haszonbérlet esetén is a szerződéskötéstől számított  8 napon belül kell benyújtani személyesen vagy postai úton az ingatlan fekvése szerint illetékes polgármesteri hivatal jegyzőjéhez, tehát biharugrai ingatlan esetében Biharugra Község Önkormányzat Jegyzőjéhez (levélben, személyesen: 5538 Biharugra, Erzsébet u.25.).
 • A szerződések  15 napon belül kifüggesztésre kerülnek a hirdetőtáblára, és feltöltésre a hirdetmenyek.hu oldalra, így azok országosan is megtekinthetők.
 • Adásvételi szerződést 60 napra, haszonbérleti szerződét 15 napra kell kifüggeszteni, melyben nem számít bele a kifüggesztés és a levétel napja, az elfogadó nyilatkozatokat ezen időtartam alatt lehet benyújtani.
 • A közzétételi kérelem csak a tényleges kifüggesztésig vonható vissza, később beérkezett visszavonó nyilatkozat joghatással nem bír.
 • A kifüggesztés lejárata után 8 napon belül kell továbbítani az iratokat adásvétel esetén a Békés Megyei Földhivatalnak, haszonbérlet esetén a Járási Hivatalnak.

 

Dokumentumtár:

Haszonbérleti szerződés kérelem

 

Adás-vételi szerződés kérelem

 

Eljárási szabály

 

Tulajdonostársanként külön okiratban foglalt haszonbérleti szerződés

esetében kifüggesztendő közzétételi közlemény

 

 

 Kapcsolódó jogszabályok:


2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel öszefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról

 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól

Alföld Slow

Biharugra térkép

Új piaci épület Biharugrán

 

Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése

Könyvtár energetikai fejlesztése

EFOP-1.5.3-16-2017-00018

A biharugrai önkormányzati konyha energetikai fejlesztése

 A biharugrai önkormányzati konyha energetikai fejlesztése

 

„Nemzetiségi kulturális rendezvény Biharugrán” TTP-KP-1-2022/1-000021 kódszámú pályázat

„Testvértelepülési programok és együttműködések támogatás” TTP-KP-1-2022/1-000077 kódszámú pályázat

Fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése

"Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése"

"Élhető település - Biharugra"

Élhető település - Biharugra

Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése.

"Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése"

"KÖZÖSSÉGI TÉR KIALAKÍTÁSA BIHARUGRÁN"

"Tájház tetőjének felújítása és eszközbeszerzés Biharugrán"

NEAG-KP-1-2021/1-000992 sz. pályázat projekttábla

Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Belterületi utak fejlesztése Biharugrán

Gépjármű bezserzés_Biharugrai Vadásztársaság

Szabó Pál Emlékház turisztikai fejlesztése Biharugrán

Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása_TTP-KP-1-2024/1-000240

babakotveny

Állampapír nyereményjáték2022

Babakötvény nyereményjáték2022