Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XI. 26.) rendelete az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről.

 

Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról.

 

Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

 

Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (IV. 23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szó1ó 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról.

 

Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályiról, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről.

 

Biharugra Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2000. (II. 25.) sz. önkormányzati rendelete a közterület-, ingatlan-, erőgép használati és mázsadíjakról.

 

Biharugra Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2010. (XII. 14.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díjáról.

 

Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (X. 22.) önkormányzati rendelete a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő szabályokról.

 

 Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról.

 

Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról.

 

Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testületének11/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről.

 

Biharugra Község Önkormányzat Képviselő – testületének 7/2016. (VIII. 06.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról.

 

Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2000. (III. 29.) önkormányzati rendelete a község közművelődése fejlesztése érdekében szükséges feladatokról.

 

Biharugra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 20.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól.

 

Biharugra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2002. (VII. 13.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetekről.

 

Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (XI. 12.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról.

 

Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

 

Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról.

 

Biharugra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2007. (XII. 21.) sz. rendelete a temető fenntartásáról és rendjéről.

 

Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004. (VI. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyon hasznosításáról, használatának és forgalmának rendjéről.

Alföld Slow

Biharugra térkép

Új piaci épület Biharugrán

 

Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése

Könyvtár energetikai fejlesztése

EFOP-1.5.3-16-2017-00018

A biharugrai önkormányzati konyha energetikai fejlesztése

 A biharugrai önkormányzati konyha energetikai fejlesztése

 

„Nemzetiségi kulturális rendezvény Biharugrán” TTP-KP-1-2022/1-000021 kódszámú pályázat

„Testvértelepülési programok és együttműködések támogatás” TTP-KP-1-2022/1-000077 kódszámú pályázat

Fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése

"Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése"

"Élhető település - Biharugra"

Élhető település - Biharugra

Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése.

"Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése"

"KÖZÖSSÉGI TÉR KIALAKÍTÁSA BIHARUGRÁN"

"Tájház tetőjének felújítása és eszközbeszerzés Biharugrán"

NEAG-KP-1-2021/1-000992 sz. pályázat projekttábla

Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Belterületi utak fejlesztése Biharugrán

Gépjármű bezserzés_Biharugrai Vadásztársaság

Szabó Pál Emlékház turisztikai fejlesztése Biharugrán

Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása_TTP-KP-1-2024/1-000240

babakotveny

Állampapír nyereményjáték2022

Babakötvény nyereményjáték2022