A közösségi színtér kialakulása, történeti elemek

 • „Sajnos, nincs kultúrházunk, csak a gazdaságban, ahol a község kulturális rendezvényeit lebonyo­líthatjuk. Ez részben jó, mert nem választódik el a gazdaság és a község fiatalsága, de azért mégis szeretnénk idővel egy külön kul­­túrházat.”

Kiss Zoltán , a Biharugrai Községi Tanács VB-titkára,
Képes Újság, 1978. 12.16. 

https://www.biharugra.hu/img/KSz1  https://www.biharugra.hu/img/KSz1  https://www.biharugra.hu/img/KSz1

 

 • 1996-tól 2010-ig Közösségi ház működött az akkor már önkormányzati tulajdonú, Bölönyi utca 2-4. sz. alatti épületben.
 • Ez a társasház jellegű épület eredetileg áruháznak és takarékszövetkezetnek épült 1979-80-ban.  A rendszerváltást követően az ÁFÉSZ bezárta az áruházat és megvált a tulajdonrészétől.

  https://www.biharugra.hu/img/KSz1

 • Az önkormányzat 2009-ben úgy döntött, hogy a közösségi ház funkció helyett, az épület jelentős átalakításával orvosi rendelőket, gyógyszertárat és védőnői tanácsadót kíván kialakítani az épületben.

https://www.biharugra.hu/img/KSz1  https://www.biharugra.hu/img/KSz1

 • Az 1911 óta az iskolának helyet adó egykori Bölöny-kúria épületében 2003-ban megszűnt az oktatás, így az épület funkció nélkül maradt.
 • Az önkormányzat 2009-ben úgy döntött, hogy egy részleges felújítást és belső átalakítást követően közösségi színteret alakít ki az épületben.

 https://www.biharugra.hu/img/KSz1  https://www.biharugra.hu/img/KSz1

 

Jogi státusz          https://www.biharugra.hu/img/KSz1

 • Közművelődési közszolgáltatások mellett egyéb tevékenységeknek, köz-szolgáltatások megszervezésének is helyszínt biztosító integrált közösségi színtér,
 • a települési közösségi művelődés szervezése, a közművelődési közszolgáltatások biztosítása érdekében fenntartott, működtetett, erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő,
 • jogi személyiséggel nem rendelkező.

 

Infrastrukturális erőforrások

 • A Közösségi Ház közel kétszáz éves épülete a története során számos átalakításon esett át. Az északi homlokzata felújított, de a másik három oldala nagyon leromlott állapotú. Az épületben kapott helyet a közfoglalkoztatottak kosárfonó műhelye is.
 • A 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet § a)-f). pontjaiban felsorolt eszközök és berendezések a közösségi színtérben biztosítottak.
 • A hangtechnika nem beépített, hanem mobil, a világítástechnika neon fénycsövekből és két reflektorból áll.
 • A közösségi színtér nagytermében színpad is található.

   https://www.biharugra.hu/img/KSz9.jpg

 

Humánerőforrás összetétele

 • Jelenleg a Nemzeti Művelődési Intézet Közművelődési Foglalkoztatási és Képzési Programja segítségével biztosítja az önkormányzat a jogszabályban előírt kötelezettségét, mely szerint 2021. január 1-jétől középfokú közművelődési szakképzettséggel (szakképesítéssel) rendelkező szakembert kell foglalkoztatnia.
 • Továbbá megbízási szerződéses-, közfoglalkoztatott- és önkéntes-, valamint projekt munkatárs is segíti humán oldalról a feladatellátást.

 https://www.biharugra.hu/img/KSz10.png

Pénzügyi erőforrások

 • Bevételi források:

- állami költségvetésből származó és saját bevételek

normatív állami hozzájárulások, cél- és címzett támogatások egyéb bevételek.

 • Bevétel nagysága:

 https://www.biharugra.hu/img/KSz11.png

2020. évben

2021. évben

Állam által biztosított közművelődési normatív támogatás

1.800.000 Ft

2.270.000 Ft

A települési önkormányzat muzeális intézményi feladatainak állam által biztosított támogatása

3.507.000 Ft

3.507.000 Ft

Saját bevétel

12.300 Ft

17.200 Ft

 

 https://www.biharugra.hu/img/KSz12.png

Intézményi stratégia

 • Közösségi színterünk Biharugra élő, nyitott, értékközpontú kulturális - információs központja.

 Élő   

 •  otthonos - berendezésében és hangulatában
 •  személyes - a látogatók felé fordulásban
 •  minden korosztály otthon van benne


Nyitott

 • szemléletében - fogékony az újra
 • befogadó és kisugárzó
 • kiszolgáló és szolgáltató


Értékközpontú

 •  elkötelezett a minőség mellett
 •  igényes programválasztásaiban
 •  építő, fejlesztő folyamatokat generál

 

Közművelődési tevékenység az alapszolgáltatások mentén

A fenntartó önkormányzat biztosítja a településen a kötelező alapszolgáltatást, azaz

 • a művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük segítését,
 • a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszínt,
 • a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt.

 

A helyi közösségre tett hatása

A közösségi színtér által szervezett értékközpontú, minőségi kulturális rendezvények, ünnepségek, megemlékezések

 • közösségmegtartó és fejlesztő erőt biztosítanak, növelik a település lakóinak identitástudatát,
 • erősítik a hely összetartó erejét.

 

Közösségei

 • Népdalkör
 • Néptáncegyüttes

https://www.biharugra.hu/img/KSz13.png  https://www.biharugra.hu/img/KSz14.png

 

 

Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Alföld Slow

Biharugra térkép

Új piaci épület Biharugrán

 

Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése

Könyvtár energetikai fejlesztése

EFOP-1.5.3-16-2017-00018

A biharugrai önkormányzati konyha energetikai fejlesztése

 A biharugrai önkormányzati konyha energetikai fejlesztése

 

„Nemzetiségi kulturális rendezvény Biharugrán” TTP-KP-1-2022/1-000021 kódszámú pályázat

„Testvértelepülési programok és együttműködések támogatás” TTP-KP-1-2022/1-000077 kódszámú pályázat

Fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése

"Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése"

"Élhető település - Biharugra"

Élhető település - Biharugra

Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése.

"Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése"

"KÖZÖSSÉGI TÉR KIALAKÍTÁSA BIHARUGRÁN"

"Tájház tetőjének felújítása és eszközbeszerzés Biharugrán"

NEAG-KP-1-2021/1-000992 sz. pályázat projekttábla

Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Belterületi utak fejlesztése Biharugrán

Gépjármű bezserzés_Biharugrai Vadásztársaság

Szabó Pál Emlékház turisztikai fejlesztése Biharugrán

Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása_TTP-KP-1-2024/1-000240

babakotveny

Állampapír nyereményjáték2022

Babakötvény nyereményjáték2022