A Békés Megyei Kormányhivatal előtt az Agropoint Kft. (4026 Debrecen, Hunyadi u. 10. KÜJ: 100192968) ügyfél képviseletében eljáró Kőváriné Szabó Erzsébet szakértő kérelmére megindult környezeti hatásvizsgálati eljárásban a közmeghallgatással kapcsolatos közlemény közhírré tétel útján történő közlését rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.

Az ezzel kapcsolatos közlemény az alábbi linken érhető el:

KÖZLEMÉNY

Biharugra térkép

Új piaci épület Biharugrán

 

Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése

Könyvtár energetikai fejlesztése

babakotveny

 

EFOP-1.5.3-16-2017-00018