BESZÁMOLÓ

 

a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, „Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület – Kisléptékű településfejlesztési projektek támogatása” című, VP6-19.2.1.-55-8-21 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott, 3338234941 projekt azonosítószámon nyilvántartott projekthez

 

Biharugra Község Önkormányzata 2021. 12. 31. napon támogatási kérelmet nyújtott be a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, „Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület – Kisléptékű településfejlesztési projektek támogatása” című, VP6-19.2.1.-55-8-21 kódszámú pályázati kiírásra, mely 95%-os támogatási intenzitású, 9.004.394Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült (Támogató Okirat iratazonosító száma: 3368266112).

A Támogatói Okirat szerint az alábbi tevékenységek kerültek jóváhagyásra és támogatásra:

Az E1 és E2 kiadási tételazonosítóhoz kapcsolódó kivitelezési feladatokra Biharugra Község Önkormányzata az ONE-WOLF Kft.-vel kötött szerződést 2022. 10. 20. napon nettó 7.459.300Ft értékben, mely keretében a pályázatban is tervezett alábbi kivitelezési munkálatok valósultak meg:

Az „1” kiadási tételazonosító tájékoztatás és nyilvánossági feladatokra Biharugra Község Önkormányzata, Oláh Hajnalka EV-val készíttetett projekttáblát 5.000Ft értékben, mely a projekt teljes ideje alatt biztosította a tájékoztatási és nyilvánossági feladatok teljeskörű ellátását.

Az alprogram célkitűzésével összhangban valósult meg Biharugra Község Önkormányzat pályázata, mivel a pályázati forrásból olyan beruházás valósult meg, ami a helyi identitástudatot erősíti, a település népességmegtartó erejét növeli, valamint nagyobb látogatószámot eredményez a településen és a térségbe.

A támogatási összeg 100%-ban felhasználásra került, visszafizetési kötelezettség nem keletkezett. A támogatás nagyban hozzájárult a fejlesztési elképzelés megvalósításához, a támogatás nélkül nem tudta volna az önkormányzat a fejlesztést megvalósítani.

 

 

 

 

Tájékoztatás és nyilvánosság tevékenység megvalósulásának szöveges bemutatás

 

 

1 db Támogató tábla került kihelyezésre

 

 

A Támogató tábla a 01 megvalósítási helyszín épületének külső homlokzatán került kihelyezésre (5538 Biharugra, Erzsébet u. 128., hrsz.: 128)

https://www.biharugra.hu/img/Beszamolo_Tajekoztatas_es_nyilvanossag__tajhaz_02.bmp    https://www.biharugra.hu/img/Beszamolo_Tajekoztatas_es_nyilvanossag__tajhaz_02.bmp

 

 

 

 

Alföld Slow

Biharugra térkép

Új piaci épület Biharugrán

 

Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése

Könyvtár energetikai fejlesztése

EFOP-1.5.3-16-2017-00018

A biharugrai önkormányzati konyha energetikai fejlesztése

 A biharugrai önkormányzati konyha energetikai fejlesztése

 

„Nemzetiségi kulturális rendezvény Biharugrán” TTP-KP-1-2022/1-000021 kódszámú pályázat

„Testvértelepülési programok és együttműködések támogatás” TTP-KP-1-2022/1-000077 kódszámú pályázat

Fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése

"Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése"

"Élhető település - Biharugra"

Élhető település - Biharugra

Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése.

"Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése"

"KÖZÖSSÉGI TÉR KIALAKÍTÁSA BIHARUGRÁN"

"Tájház tetőjének felújítása és eszközbeszerzés Biharugrán"

NEAG-KP-1-2021/1-000992 sz. pályázat projekttábla

Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Belterületi utak fejlesztése Biharugrán

Gépjármű bezserzés_Biharugrai Vadásztársaság

Szabó Pál Emlékház turisztikai fejlesztése Biharugrán

Állampapír nyereményjáték2022

Babakötvény nyereményjáték2022

babakotveny