Ügyiratszám: BE/23/567-2/2023.

Tárgy: Afrikai sertéspestis miatt elrendelt korlátozás alatt lévő területek módosítása

 Ügyintéző: Dr. Pojendán Mária

Telefon: (66) 540-232

Hiv. szám: BE/23/843-12/2021.

Melléklet: 3 db (térkép, települések listája, vadgazdálkodási egységek listája)

 

H A T Á R O Z A T

 

 

A Békés Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály, mint élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság (a továbbiakban: Helyi Járványvédelmi Központ) állatjárványügyi intézkedésként

az afrikai sertéspestis miatt elrendelt korlátozásokkal érintett területek besorolását – a mellékelt térképnek és településlistának megfelelően – az alábbiak szerint módosítom:

Fertőzött kockázati területbe tartozó vadgazdálkodási egységek:

Békés vármegye 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952350, 952450, 952650 és 956350

kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

Magas kockázati területbe tartozó vadgazdálkodási egységek:

Békés vármegye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860,

950950, 950960, 950970, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951950, 952050, 952150, 952250,

952550, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550,

953560, 953650, 953660, 953750, 953850, 953950, 953960, 954050, 954060, 954150, 954250, 954260,

954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260,

955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150,

956160, 956250, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

Ezzel egyidejűleg a 2021. december 11. napján kiadott BE/23/843-12/2021. iktatási számú határozatommal elrendelt intézkedéseket visszavonom és a döntést egységes szerkezetben újra kiadom.

1.       Fertőzött kockázati területen (II. körzet) található házisertés-állományokra vonatkozó intézkedések

 1. Minden sertéstartónak írásos állategészségügyi-járványvédelmi ellátási szerződést kell kötnie egy szolgáltató állatorvossal. A szolgáltató állatorvos köteles tájékoztatni az állattartót az állategészségügyi, járványvédelmi előírások betartásának rendjéről. Fel kell hívnia a sertéstartó figyelmét a hiányosságokra és javaslatot kell tenni ezek kijavítására. A tájékoztatást dokumentálni kell és minden érintettnek alá kell írnia.
 2. Valamennyi sertéstartónak az észleléstől számított 24 órán belül jelentenie kell a szolgáltató állatorvosnak, ha afrikai sertéspestisre gyanakszik, sertése elhullott vagy

 

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály   5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2., Telefon: (+36 66) 540-230

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes KÉR-azonosító: KHIV BEK ÉBÁF; Hivatali kapu: BEMKHELELM, KRID: 242210398

 

 1. Sertéstartókra vonatkozó általános járványvédelmi követelmények:
 2. ca) Nagy létszámú állományok esetében a gazdaságba belépni csak kéz- és lábbeli fertőtlenítés, átöltözés vagy egyszer használatos védőköpeny és védőlábbeli felvétele után
 3. cb) Valamennyi sertéstartó esetében az ólba belépni csak kizárólag az erre a célra használt ruhában és lábbeliben, vagy egyszer használatos védőköpeny és védőlábbeli felvétele után
 4. cc) Meg kell akadályozni a sertéseknek a kilőtt vaddisznók testével vagy azok bármely részével, továbbá elhullott vaddisznók testével vagy azok bármely részével való érintkezést.
 5. cd) Élelmiszer-hulladék (moslék) etetése tilos!
 6. ce) Zárt tartást kell biztosítani oly módon, amely megakadályozza más házisertésekkel, vagy a vaddisznókkal való közvetlen vagy közvetett érintkezést.
 7. cf) Sertéseket csak a központi adatbázisban nyilvántartott helyről, szállítási dokumentumokkal együtt szabad vásárolni.
 8. cg) Nagy létszámú állomány esetében a gazdaság körüli kerítésnek alkalmasnak kell lennie ember, kóbor állat vagy vadon élő állat behatolásának megakadályozására.
 9. ch) A nagy létszámú állattartónak hatóság által jóváhagyott járványvédelmi intézkedési tervvel kell rendelkezni, amely kiterjed a személyi higiéniára és a takarítás és fertőtlenítés végrehajtására.
 10. Kis létszámú házisertés-állományokra vonatkozó speciális járványvédelmi előírások:
 11. da) A sertéstartónak állomány-nyilvántartást kell vezetnie a tartott állatokról (darabszám korcsoportonkénti bontásban) és az állatmozgásra vonatkozó adatokról (elhullás, házi vágás, értékesítés ). Az állomány-nyilvántartást és az állatszállításokhoz kapcsolódó bizonyítványokat (sertésszállító levél, állatorvosi igazolás, állattartói nyilatkozat) minimum 3 évig szigorúan meg kell őrizni.
 12. db) Nyilvántartást kell vezetni minden olyan személyről (állatorvos, inszeminátor, böllér, rokon, ismerős ) akik a sertések közelébe mentek vagy velük érintkezhettek.
 13. dc) Csak az állatok tulajdonosa vagy gondozója járhat be rendszeresen az állatok tartására szolgáló Gondozáskor csak arra a célra elkülönített munkaruhát és lábbelit kell használni.
 14. dd) A gazdasági udvarba (vagy a sertések közelébe) csak kéz- és lábbeli fertőtlenítő használatát követően lehet szabadon be- és kilépni.
 15. de) Idegenek (szomszéd, vadász ) csak nagyon indokolt esetben és az állattartó által biztosított külön munkaruhában, lábbeliben vagy egyszer használatos védőköpeny és védőlábbeli felvétele után mehetnek a sertések közelébe, melyet dokumentálni kell (ki, mikor és miért).
 16. df) Bármilyen jármű csak kerék- és jármű-fertőtlenítés után mehet be a gazdasági udvarrészbe. dg) A kezeléseket az állatorvosnak az állomány-nyilvántartásba fel kell
 17. dh) Az állandóan vagy időszakosan karámban tartott állatok esetében biztosítani kell azt, hogy a házisertéseket kétsoros kerítés válassza el a vadon élő állatoktól. Magassága legalább 1 méterrel meg kell, hogy haladja a bent tartott állatok marmagasságát.
 18. di) A fertőzött területen lévő sertéstartók kötelesek bejelenteni a saját célra történő vágást a járási főállatorvosnak 48 órával a vágást megelőzően.
 19. A sertésszállítás szabályai:
 20. ea) A különleges járványvédelmi előírások alapján megfelelőnek minősített (a járási főállatorvos által határozatban jóváhagyott járványvédelmi intézkedési tervvel rendelkező és a https://portal.nebih.gov.hu/megfelelo-telepek-I-II honlap listáján fent lévő) telepről az alábbi feltételekkel szállíthatók ki sertések másik körzetben lévő országon belüli rendeltetési helyre:

 

 • a sertések kizárólag az kijelölt – a szállítmányok fogadását vállaló – telepek listáján (https://portal.nebih.gov.hu/kijelolt-telepek) lévő telepre szállíthatók, valamint az ország területén található vágóhídra;
 • a továbbtartásra szállítandó sertéseket a kiszállítás időpontját megelőző legalább 30 napos időszakban, vagy ha azok 30 naposnál fiatalabbak a születésük óta a feladó gazdaságban kell A 30 napos időszakban a fertőzött területről tilos sertést beszállítani a gazdaságba. A 30 napos bennállási és beszállítási tilalom nem vonatkozik a vágóhídra történő szállításra;
 • a fertőzött területről érkező sertéseket a rendeltetési gazdaságban kell tartani legalább 15 napig;
 • minden héten afrikai sertéspestisre (továbbiakban: ASP) irányuló virológiai (PCR) vizsgálatra mintát kell a laboratóriumba küldeni sertések hullájából (az első két 60 naposnál idősebb hullából vagy annak hiányában az elválasztást követően elhullott állatokból);
 • a tervezett szállítást megelőző 15 napon belül virológiai (PCR) vizsgálat céljából alvadásban gátolt vért kell venni az állatorvosnak (a minták fele az elszállításra kerülő állatokból a másik fele a létesítmény egyéb járványügyi egységeiből kell, hogy származzon);
 • A szállítást az állatokért felelős személy által kijelölt, szállítási dokumentumon rögzített útvonalon, a fő közúti és vasúti útvonalakat előnyben részesítve kell megtervezni, kirakodás és megállás nélkül;
 • A szállítást megelőző 24 órán belül a járási hivatal hatósági állatorvosa megvizsgálja a szállítandó állatokat és még a szállítás megkezdése előtt meg kell, hogy kapja a laboratóriumi vizsgálat negatív eredményeit;
 • Megfelelőség esetén a hatósági állatorvos ellenjegyzi a szolgáltató állatorvos által kiállított állatorvosi bizonyítványt és feltünteti rajta az alábbi tanúsítványt:

„Az afrikai sertéspestisre vonatkozóan az (EU) 2023/594 bizottsági végrehajtási rendeletben megállapított különleges járványvédelmi intézkedéseknek megfelelően II. típusú, korlátozás alatt álló körzetben tartott sertésfélék”;

 • A szállítójármű kialakítása szivárgás, csorgás és csepegésmentes kell, hogy Minden egyes szállítás után azonnal meg kell tisztítani és fertőtleníteni az ASP ellen hatásos fertőtlenítőszerrel. A tisztítást és fertőtlenítést dokumentálni kell;
 1. eb) A különleges járványvédelmi előírások alapján megfelelőnek minősített állattartó helyről másik tagállam fertőzött területén található telepére vagy vágóhídjára irányuló szállítás esetén a szállítmány indítását a megyei állategészségügyi hatóság végzi az Országos Járványvédelmi Központ jóváhagyásával.
 2. ec) A különleges járványügyvédelmi előírásoknak nem megfelelő állattartó helyről a sertések kizárólag azonnali vágásra szállíthatók ki a fertőzött körzeten – és az ország területén – belül található, a telephez lehető legközelebbi vágóhídra. A hatósági állatorvos a szállítmányt egyedi plombával zárja le, amelyet kizárólag a fogadó vágóhíd hatósági személyzetének tagja törheti

Amennyiben a körzeten belül nem található vágóhíd a hatóság engedélyezheti a szállítást egy körzeten kívüli vágóhídra. Ebben az esetben a szállítás előtt a hatósági állatorvos ellenjegyzi a szolgáltató állatorvos által kiállított állatorvosi bizonyítványt és feltünteti rajta az alábbi tanúsítványt:

„Az afrikai sertéspestisre vonatkozóan az (EU) 2023/594 bizottsági végrehajtási rendeletben megállapított különleges járványvédelmi intézkedéseknek megfelelően II. típusú, korlátozás alatt álló körzetben tartott sertésfélék”.

A különleges járványvédelmi előírásoknak nem megfelelő állattartó helyről továbbtartásra történő szállítás nem engedélyezhető!

 1. ed) A különleges járványvédelmi előírásoknak való megfelelőség feltételeiről az illetékes járási főállatorvostól vagy a HJK-tól lehet tájékoztatást kérni!

 

 1. Takarmányozás és almozás szabályozása:
 2. fa) Az engedélyezett vagy nyilvántartott takarmányforgalmazótól származó takarmányon kívül csak olyan helyben termesztett és betakarított, közvetlenül a termőföldről származó gabona és szálas takarmány etethető, amely hatékony, az ASP vírust ártalmatlanító kezelésen esett át, vagy amelyet felhasználás előtt legalább 30 napig vaddisznóktól elzártan tároltak. Fertőzött területről származó friss, lekaszált füvet és egyéb zöldtakarmányt sertések takarmányozására felhasználni
 3. fb) A fertőzött területről származó szalmát, mielőtt a sertések almozására használnák, 90 napig olyan helyen kell tárolni, ahol vaddisznó nem férhet hozzá.
 4. fc) A takarmányozáshoz felhasznált keveréktakarmányok és alapanyagok beszerzési idejének, a saját előállítású takarmány-alapanyagok betakarítási idejének, a várakozási idők betartásának dokumentálása az állattartó Az alomanyag beszerzési- és betakarítási idejének, a várakozási idő betartásának dokumentálása szintén az állattartó kötelezettsége. A nyilvántartást legalább 1 évig meg kell őrizni.
 5. Melléktermék ártalmatlanítás szabályai:
 6. ga) A fertőzött területen tartott, körzeten belül levágott vagy leölt sertésekből származó állati eredetű melléktermék feldolgozás és ártalmatlanítás céljából csak navigációs rendszerrel ellátott szállítóeszközzel szállítható. Navigációs eszköz hiányában a szállítóeszközt a melléktermék berakodása után a hatósági állatorvosnak egyedi plombával kell ellátnia és a plombát szintén csak hatósági állatorvos törheti
 7. gb) A melléktermék átadójának gondoskodnia kell, hogy a szállítmányt kísérő belföldi kereskedelmi okmányon feltüntetésre kerüljön a következő szöveg

„Az afrikai sertéspestis szempontjából II. típusú korlátozás alatt álló területről származó melléktermék.”

 1. gc) Fenti két előírás nem vonatkozik a kis létszámú állattartó létesítményben elhullott, vagy saját fogyasztásra levágott, valamint a kistermelői élelmiszer előállítás során keletkezett melléktermék települési hulladékgyűjtőbe történő szállítására.
 2. gd) A mezőgazdasági földterületre csak a füllesztéssel ártalmatlanított trágya helyezhető A trágyázásra használt eszközök, gépek használatot követő azonnali mosása és fertőtlenítése az állattartó kötelezettsége.

2.     Fertőzött kockázati területen (II. körzet) található vaddisznó- és egyéb vadállományokra vonatkozó intézkedések

 1. Fertőzött területen tilos a vaddisznók társas és egyéni vadászata.

Ezen felül az egyéb vadászható állatfajokra vonatkozóan a társas vadászatokat ideiglenesen felfüggesztem.

 1. Vaddisznótól eltérő fajok társas vadászatát a Helyi Járványvédelmi Központ (továbbiakban: HJK) engedélyezheti amennyiben a vadászat tervezett időpontja előtt 5 nappal írásban az Országos Főállatorvos 2/2021. számú határozata mellékletével életbe léptetett Magyarország afrikai sertéspestis felszámolására vonatkozó mentesítési terve (továbbiakban: OFÁ határozat) 3.2. pontjában foglaltak szerint benyújtja erre vonatkozó kérelmét.
 2. Az afrikai sertéspestis megelőzése érdekében a fertőzött területen a vaddisznó állomány gyérítése és az egyenletes vizsgálati nyomás céljából a HJK diagnosztikai célú kilövést rendel A vadászatra jogosult sem írott, sem íratlan formában nem korlátozhatja vagy tilthatja és nem szankcionálhatja a vemhes- és malacos kocák, malacok, valamint a süldők kilövését.
 3. A HJK vezetője a vadászatra jogosult kérelmére engedélyt adhat arra, hogy a diagnosztikai célból kilőtt egyedek egy részét a vadászatra jogosult magánfogyasztásra, mint végső fogyasztó a fertőzött területen belül felhasználhassa, vagy a trófeát kikészíthesse negatív virológiai eredmény birtokában. A zsigereket és az el nem fogyasztott testrészeket a gyűjtőhelyre kell szállítani.

 

 1. A HJK vezetője a vadászatra jogosult kérelmére engedélyezheti a vaddisznók csoportosan végrehajtott diagnosztikai kilövését, a tájegységi fővadász írásos hozzájárulásával, amennyiben rendszeresen történik mintaküldés elhullott vaddisznókból.
 2. Az elhullott vaddisznók keresését a HJK által elrendeltek szerint folyamatosan és rendszeresen kell végezni, mely tevékenységet a hivatásos vadásznak dokumentálni
 3. Minden egészséges és diagnosztikai célból kilőtt, elhullottan talált vagy gázolt vaddisznóhullából, valamint a tünetek miatt diagnosztikai célból kilőtt vaddisznó testéből ASP kimutatására, illetve kizárására irányuló virológiai vizsgálat céljából mintát kell venni és azt a hatóságnak átadni.
 4. A vaddisznóhullák ártalmatlanítását kategóriájú állati melléktermék feldolgozóban kell végezni. A diagnosztikai célból kilőtt vaddisznó testeket erre a célra kialakított és az állategészségügyi hatóság által kijelölt gyűjtőhelyekre kell beszállítani. Amennyiben a gyűjtőhelyre történő beszállítás, vagy a feldolgozóban történő feldolgozás akadályba ütközik, akkor főszabályként a megtalálás helyén vagy ahhoz lehetőleg legközelebb a vaddisznó hullát el kell ásni. Amennyiben az elásás sem lehetséges, a vaddisznóhullák ártalmatlanítását a vadászatra jogosult által létesített, körbekerített, felügyelet alatt lévő gödörbe történő elhelyezéssel, fertőtlenítőszerrel való lelocsolással és elegendő földrétegnek a hullára rétegezésével kell végrehajtani. Az így elhelyezett hullák számáról a vadászatra jogosultnak nyilvántartást kell vezetni és azt két évig meg kell őrizni.
 5. A szabadon élő vaddisznók állományfenntartás céljából történő takarmányozása Csak vadászat vagy gyérítés előkészítése céljából lehet leshelyenként 10-15 kg/hét takarmányt felhasználni. A felhasznált takarmányról nyilvántartást kell vezetni.
 6. Vadon élő vaddisznó (beleértve a vadaskertben élő állományt is) fertőzött területen belülre és azon kívülre irányuló szállítása

3.  Magas kockázati területen (I. körzet) található házisertés-állományokra vonatkozó intézkedések

 1. a) Sertéstartókra vonatkozó általános járványvédelmi követelmények: aa) Élelmiszer-hulladék (moslék) etetése tilos!
 2. ab) Zárt tartást kell biztosítani oly módon, hogy megakadályozza más házisertésekkel vagy vaddisznókkal való közvetlen vagy közvetett érintkezést.
 3. ac) Meg kell akadályozni, hogy a házisertések kilőtt vaddisznók testével vagy azok bármely részével, továbbá elhullott vaddisznók testével vagy azok bármely részével érintkezésbe kerüljenek.
 4. ad) A sertéstartó épületbe (ólba) belépni csak a kizárólag az erre a célra használt ruhában és lábbeliben, vagy egyszer használatos védőköpeny és védőlábbeli felvétele után Vadászatnál vagy más sertéstartó helyen használt öltözéket és lábbelit le kell cserélni!
 5. ae) Nagy létszámú gazdaságba belépni csak kéz- és lábbeli fertőtlenítés,  átöltözés vagy egyszer használatos védőköpeny és védőlábbeli felvétele után
 6. af) Sertéseket csak nyilvántartott helyről, szállítási dokumentumokkal együtt szabad vásárolni. ag) Csak az lépjen be a sertéstartó épületbe (ólba) akinek feltétlenül szükséges.
 7. ah) Nagy létszámú állományok esetében kötelező, kis létszámú árutermelő állományok esetében ajánlott az olyan kerítés kialakítása a gazdaság körül, amely alkalmas ember, kóbor állat vagy vadon élő állat behatolásának megakadályozására.
 8. ai) Nagy létszámú állományok esetében kötelező, kis létszámú árutermelő állományok esetében ajánlott, hogy legyen a gazdaságnak az állategészségügyi hatóság által jóváhagyott járványvédelmi intézkedési terve, amelyik kiterjed a személyi higiéniára, valamint a takarítás és fertőtlenítés végrehajtására.
 9. aj) Mielőtt magas kockázati területen a sertések takarmányozására használnák a fertőzött területen lekaszált füvet vagy  a  közvetlenül  a  termőföldről  származó  gabonát,  azokat  kezelni  kell  az  ASP

 

vírusának hatékony ártalmatlanítása érdekében, vagy 30 napig olyan helyen kell tárolni, ahol vaddisznó nem férhet hozzá.

 1. ak) Mielőtt fertőzött területről, közvetlenül a termőföldről származó szalmát a magas kockázatú területen található sertések almozására használnák, azt kezelni kell az ASP vírusának hatékony ártalmatlanítása érdekében, vagy 90 napig olyan helyen kell tárolni, ahol vaddisznó nem férhet hozzá.
 2. al) Valamennyi sertéstartónak az észleléstől számított 24 órán belül jelentenie kell a szolgáltató állatorvosnak ha ASP-re gyanakszik, sertése elhullott vagy
 3. am) A magas kockázatú területen belül és a magas kockázatú területről az ország más területére élő házisertések korlátozás nélkül szállíthatók.
 4. an) Harmadik országba, valamint másik tagállamba kizárólag a különleges járványvédelmi előírások alapján megfelelőnek minősített (a járási főállatorvos által határozatban jóváhagyott járványvédelmi intézkedési tervvel rendelkező és a https://portal.nebih.gov.hu/megfelelo-telepek-I-II honlap listáján fent lévő) állattartó helyről szállíthatók ki sertések az alábbi feltételekkel:
 • a továbbtartásra szállítandó sertéseket a kiszállítás időpontját megelőző legalább 30 napos időszakban, vagy ha azok 30 naposnál fiatalabbak a születésük óta a feladó gazdaságban kell A 30 napos időszakban a fertőzött területről tilos sertést beszállítani a gazdaságba. A 30 napos bennállási és beszállítási tilalom nem vonatkozik a vágóhídra történő szállításra;
 • minden héten ASP-re irányuló virológiai (PCR) vizsgálatra mintát kell a laboratóriumba küldeni sertések hullájából (az első két 60 naposnál idősebb hullából vagy annak hiányában az elválasztást követően elhullott állatokból);
 • a tervezett szállítást megelőző 15 napon belül virológiai (PCR) vizsgálat céljából alvadásban gátolt vért kell venni az állatorvosnak;
 • A szállítást kirakodás vagy megállás nélkül kell végrehajtani, a fő közúti és vasúti útvonalakat előnyben részesítve;
 • A szállítást megelőző 24 órán belül a járási hivatal hatósági állatorvosa megvizsgálja a szállítandó állatokat és még a szállítás megkezdése előtt meg kell, hogy kapja a laboratóriumi vizsgálat negatív eredményeit;
 • A szállítmányhoz állategészségügyi bizonyítványt kell kiállítani, amely tartalmazza az alábbi tanúsítványt:

„Az afrikai sertéspestisre vonatkozóan az (EU) 2023/594 bizottsági végrehajtási rendeletben megállapított különleges járványvédelmi intézkedéseknek megfelelően I. típusú, korlátozás alatt álló körzetben tartott sertésfélék.”

4.   Magas kockázati területen (I. körzet) található vaddisznó- és egyéb vadállományra vonatkozó intézkedések

 1. Nem esik korlátozás alá a vaddisznók egyéni vadászata, valamint az egyéb vadászható állatfajok egyéni és társas vadászata.
 2. A vaddisznók társas vadászatára a HJK vezetője adhat engedélyt a tájegységi fővadász írásos hozzájárulásával, amennyiben a vadászterületről elhullott vaddisznókból rendszeresen történik mintaküldés.
 3. A vaddisznó állomány gyérítése érdekében a magas kockázati területen a HJK diagnosztikai célú kilövést rendel A vadászatra jogosult sem írott sem íratlan formában nem korlátozhatja vagy tilthatja és nem szankcionálhatja a vemhes- és malacos kocák, malacok, valamint süldők kilövését.
 4. Az elhullott vaddisznók keresését a HJK által elrendeltek szerint folyamatosan és rendszeresen kell végezni, mely tevékenységet a hivatásos vadásznak dokumentálni

 

 1. Minden egészséges és diagnosztikai célból kilőtt testből, elhullottan talált vagy gázolt vaddisznóhullából, a tünetek miatt diagnosztikai célból kilőtt vaddisznó testéből, valamint a vadászat során kilőtt állat testéből ASP kimutatására, kizárására irányuló virológiai vizsgálat céljából mintát kell venni és azt a hatóságnak átadni.
 2. A vadászat, valamint a diagnosztikai kilövés során elejtett vaddisznók testét a vadászatra jogosult saját fogyasztásra felhasználhatja       a                               negatív   eredmény         NÉBIH                 honlapon (https://portal.nebih.gov.hu/vaddiszno-asp-pcr-eredmenyek) való megjelenését követően. Erre vonatkozó engedélyt a HJK-tól nem kell kérni. A saját fogyasztásra történő felhasználáson kívül a testek közfogyasztásra is forgalomba hozhatók. A fogyasztásra szánt testeket vadhűtőben vagy vadbegyűjtőben függesztve kell hűtve tárolni. A negatív laboratóriumi eredmények megérkezését követően a testek az ország területén belül található kijelölt vadfeldolgozóba szállíthatók. A testekből származó friss hús különleges állategészségügyi azonosító jelöléssel kizárólag az ország területén belül hozhatók

A vadgyűjtőben lévő – hatósági állatorvos által végzett húsvizsgálat során fogyasztásra alkalmasnak ítélt

 • testek a végső fogyasztó és a végső fogyasztót ellátó – vadhúsfogalmazói engedéllyel rendelkező – helyi kiskereskedelmi egység számára is értékesíthető. Amennyiben a vadászatra jogosult a testeket nem használja fel, azokat állami költségre ártalmatlanítani
 1. A magas kockázatú területen elhullottan talált, valamint gázolt és a tünetek miatt diagnosztikai célból kilőtt vaddisznók (vaddisznóhulla) ártalmatlanítását kategóriájú állati melléktermék feldolgozóban kell végezni. A diagnosztikai célból kilőtt vaddisznó testeket erre a célra kialakított és az állategészségügyi hatóság által kijelölt gyűjtőhelyekre kell beszállítani. Amennyiben a gyűjtőhelyre történő beszállítás, vagy a feldolgozóban történő feldolgozás akadályba ütközik, akkor főszabályként a megtalálás helyén vagy ahhoz lehetőleg legközelebb a vaddisznó hullát el kell ásni. Amennyiben az elásás sem lehetséges, a vaddisznóhullák ártalmatlanítását a vadászatra jogosult által létesített, körbekerített, felügyelet alatt lévő gödörbe történő elhelyezéssel fertőtlenítőszerrel való lelocsolással és elegendő földrétegnek a hullára rétegezésével kell végrehajtani. Az így elhelyezett hullák számáról a vadászatra jogosultnak nyilvántartást kell vezetni és azt két évig meg kell őrizni.
 2. Vadon élő vaddisznót (beleértve a vadaskertben élőt is) magas kockázati területen kívülre és magas kockázati területen belül is tilos szállítani. Magas kockázati területen lévő vadaskertbe csak fertőzött vagy magas kockázatú területen lévő vadfarmról szállítható be vaddisznó a HJK engedélyével.
 3. Szabadon élő vaddisznók állományfenntartás céljából történő takarmányozása Csak vadászat vagy gyérítés előkészítése céljából lehet leshelyenként 10-15 kg/hét takarmányt felhasználni. A felhasznált takarmányról nyilvántartást kell vezetni.

5.  Sertéshús előállítással kapcsolatos intézkedések

 1. Fertőzött területen elhelyezkedő különleges járványvédelmi előírások alapján megfelelőnek minősített (a járási főállatorvos által határozatban jóváhagyott járványvédelmi intézkedési tervvel rendelkező és a https://portal.nebih.gov.hu/megfelelo-telepek-I-II honlap listáján fent lévő) telep sertéseiből előállított friss hús a 853/2004/EK rendelet szerinti „ovál” jelöléssel korlátozás nélkül forgalomba hozható Magyarországon belül, kiszállítható másik tagállamba, valamint 3. országba.
 2. A fertőzött területen található különleges járványvédelmi előírásoknak nem megfelelő telepről származó sertésekből előállított friss hús különleges állategészségügyi jelöléssel vagy azonosító jelöléssel Magyarországon belül forgalomba hozható, valamint a 853/2004/EK rendelet szerinti, középen egymást keresztező két egyenes vonalból álló átlós kereszttel kiegészített „ovál” jelöléssel ellátva a körzeten belül lévő, vagy a vágóhídhoz a lehető legközelebb lévő, hatósági állatorvos felügyelete alatt működő feldolgozóba szállítható az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelet VII. melléklete szerinti releváns kockázatcsökkentő kezelés céljából.
 3. Fertőzött területen elhelyezkedő különleges járványvédelmi előírások alapján nem megfelelőnek minősített  állatokból  a  vágás  és  feldolgozás  során  keletkező  melléktermék  kategóriába  sorolástól

 

függetlenül kizárólag az 1069/2009/EK rendelet 24. cikk (1) bekezdése a), b), c) pontja szerint nyomással történő sterilizálással, égetéssel vagy együttégetéssel történő ártalmatlanításra kerülhetnek átadásra. A fertőzött területen kívüli élelmiszer feldolgozó üzemekbe kiszállított különleges jelöléssel ellátott sertéstermékek feldolgozása során keletkező állati melléktermékkel ugyanígy kell eljárni.

A mellékterméket feldolgozó üzem nyilvántartási számát le kell ellenőrizni a NEBIH https://portal.nebih.gov.hu/1069/2009/ek-rendelet-szerint honlapján, hogy az üzem alkalmas-e az ilyen típusú melléktermék feldolgozására.

A melléktermék átadójának gondoskodnia kell arról, hogy a szállítmányt kísérő kereskedelmi okmányon feltüntetésre kerüljön a következő szöveg:

„Az afrikai sertéspestis szempontjából II. típusú korlátozás alatt álló területről származó melléktermék.”

Jelen határozat visszavonásig érvényes.

A járási hivatalok vezetői gondoskodnak az állat-járványügyi intézkedés elrendeléséről szóló határozat helyben szokásos módon történő közzétételéről.

A határozat a közléssel végleges. Az ügyfél a közléssel végleges határozat ellen a Békés Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztályhoz (5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2., Hivatali kapu: BEMKHELELM, KRID: 242210398) a közléstől számított 30 napon belül benyújtott, a Szegedi Törvényszékhez (6726 Szeged, Fő fasor 16-20.) címzett keresetlevéllel illetékköteles közigazgatási pert indíthat, melyre vonatkozóan a felperest illetékfeljegyzési jog illeti meg. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás (IKR rendszer használata, elérhető az e- kormanyablak.kh.gov.hu oldalon) igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a hatóság hivatali kapujára. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a www.birosag.hu oldalról letölthető nyomtatványon postai úton is előterjesztheti.

 

 

I N D O K O L Á S

 

 

Magyarországon az afrikai sertéspestis miatt korlátozás alatt álló körzetek területein az uniós jogszabályokkal összhangban alkalmazott járványvédelmi intézkedéseknek köszönhetően javult a járványügyi helyzet. Ennek eredményeképpen az Európai Bizottság állategészségügyi szakbizottsága elfogadta hazánk Klasszikus Sertéspestis és Afrikai Sertéspestis Szakértői Csoporton belül működő Akciócsoportja által kidolgozott területcsökkentési javaslatát.

A Bizottság (EU) 2023/1300 végrehajtási rendelete a rendelkező részben foglaltak szerint Békés vármegyében 34 vadgazdálkodási egységet visszasorolt a fertőzött területből az enyhébb, magas kockázati területbe.

A kockázati területekre vonatkozóan elrendelt intézkedéseket a Bizottság az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról és az (EU) 2021/605 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2023/594 végrehajtási rendeletben, az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendeletben, valamint az Országos Főállatorvos 2/2021. számú határozata mellékletével életbe léptetett Magyarország afrikai sertéspestis felszámolására vonatkozó mentesítési tervében foglalt alapján írtam elő.

A járási hivatalok részére megküldött állat-járványügyi intézkedések elrendeléséről szóló határozattal kapcsolatos közzétételi kötelezettségről az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.) 52.§ (2) bekezdése rendelkezik.

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

 

Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 80.§ (1) bekezdés és a 81.§ (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően hoztam.

Az Ákr. 82.§ (1) bekezdése alapján a határozat a közléssel végleges.

A döntés ellen a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a bírósági eljárásról való tájékoztatás az Ákr. 112.§ (1)-(2) bekezdésén, 113. § (1) bekezdés a) pontján, 114.§ (1) bekezdésén, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 12.§ (1) bekezdésén, 13.§ (1) bekezdésén, 39.§ (1) bekezdésén, 50.§ (1) bekezdésén, 77.§ (1)-(2) bekezdésén, 88-89.§-án, 90.§ (1) bekezdés b) pontján, a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A.§-án, illetve 4. melléklet 7. pontján alapult. A keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 28.§

(1) és 29.§ (1) bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605.§ és 608.§, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) 8. és 9.§ alapján nyújtottam. A döntés elleni közigazgatási per illetékének a mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A.§ (1) bekezdésén, az illetékfeljegyzési jog az Itv. 62.§ (1) bekezdés h) pontján alapult.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét az Éltv. 51.§ (3) bekezdés u) pontja, az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 15.§ (2) bekezdése, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13.§ e) pontja, 18.§ (7) bekezdés b) pontja, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII.23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése határozza meg.

Békéscsaba, időbélyegző szerint

 

 

 

 

Dr. Takács Árpád

főispán

nevében és megbízásából

 

 

 

 

Dr. Laczó Pál

főosztályvezető, vármegyei főállatorvos

 

Kapják:

 1. Békés vármegye valamennyi települési önkormányzata
 2. Békés vármegye valamennyi járási hivatala
 3. Valamennyi járási főállatorvos
 4. Valamennyi hatósági- és szolgáltató állatorvos
 5. Valamennyi vadászatra jogosult
 6. Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság
 7. Békés Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály
 8. Békés vármegye valamennyi engedélyezett élelmiszer-előállító üzeme
 9. Irattár

 

1. melléklet:

 

2. melléklet: BE_23_567-2_2023. melléklet települések besorolása_20230630_aláírt.pdf

3. melléklet: BE_23_567-2_2023 melléklet vadászatra jogosultak besorolása_20230630_aláírt.pdf

Alföld Slow

Biharugra térkép

Új piaci épület Biharugrán

 

Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése

Könyvtár energetikai fejlesztése

EFOP-1.5.3-16-2017-00018

A biharugrai önkormányzati konyha energetikai fejlesztése

 A biharugrai önkormányzati konyha energetikai fejlesztése

 

„Nemzetiségi kulturális rendezvény Biharugrán” TTP-KP-1-2022/1-000021 kódszámú pályázat

„Testvértelepülési programok és együttműködések támogatás” TTP-KP-1-2022/1-000077 kódszámú pályázat

Fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése

"Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése"

"Élhető település - Biharugra"

Élhető település - Biharugra

Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése.

"Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése"

"KÖZÖSSÉGI TÉR KIALAKÍTÁSA BIHARUGRÁN"

"Tájház tetőjének felújítása és eszközbeszerzés Biharugrán"

NEAG-KP-1-2021/1-000992 sz. pályázat projekttábla

Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Belterületi utak fejlesztése Biharugrán

Gépjármű bezserzés_Biharugrai Vadásztársaság

Szabó Pál Emlékház turisztikai fejlesztése Biharugrán

Állampapír nyereményjáték2022

Babakötvény nyereményjáték2022

babakotveny