Tájékoztató

 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat érintő

2015. március 1-jétől hatályos változásokról

 

2015. március 1-jétől az aktív korúak ellátása jegyzői hatáskörből a járási hivatal hatáskörébe kerül.

Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korúak ellátásán túl továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök:

-        Alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj),

-        Időskorúak járadéka,

-        Alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás

-        Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

A járási hatáskörbe kerülő aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható meg:

-        A foglalkozást helyettesítő támogatás (a továbbiakban: FHT)

-        Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás a korábban rendszeres szociális segélyre jogosultak egy részre válik jogosulttá)

  1. Az FHT szabályaiban – az ellátással kapcsolatos hatáskörváltozáson túl – nem várható változás
  2. Azon személyek aktív korúak ellátására való jogosultságát, akik részére 2015. március 1-jét megelőzően rendszeres szociális segélyre való jogosultság került megállapításra, még a jegyzőnek kell felülvizsgálnia, 2015. január 1. és február 28. között, a „szociális törvény” 2015. március 1-jétől hatályos rendelkezései alapján.

A felülvizsgálat eredményeként 2015. március 1-jétől a korábban rendszeres szociális segélyre jogosult személyek ellátásra való jogosultsága a következők szerint alakul:

-        Amennyiben a felülvizsgálat során az FHT-ra jogosultak számára előírt együttműködést nyilatkozatban vállalják, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lesznek jogosultak:

-              A nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és

-              A „Szociális törvény” február 28-án hatályos 37. § (1) bekezdés d) pontja szerinti személyek (önkormányzat rendeletében foglalt feltételek szerint jogosultak)

-        A törvény erejénél fogva az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosultak:

-       A „Szociális törvény” február 28-ai szabályai szerint egészségkárosodottak és

-       A 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudók

Az FHT iránti kérelem, a foglalkoztatás megszűnését követően a Munkaügyi Kirendeltségen történő jelentkezés alkalmával nyújtható be elsődlegesen.

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás iránti kérelem a járási hivatal székhelyén (5720 Sarkad, Szent István tér 7.), illetve az ügysegédi ügyfélfogadások alkalmával a településeken – az önkormányzati hivatalok közreműködését sem kizárva – nyújthatók be.

 

 

Sarkadi Járási Hivatal

Alföld Slow

Biharugra térkép

Új piaci épület Biharugrán

 

Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése

Könyvtár energetikai fejlesztése

EFOP-1.5.3-16-2017-00018

A biharugrai önkormányzati konyha energetikai fejlesztése

 A biharugrai önkormányzati konyha energetikai fejlesztése

 

„Nemzetiségi kulturális rendezvény Biharugrán” TTP-KP-1-2022/1-000021 kódszámú pályázat

„Testvértelepülési programok és együttműködések támogatás” TTP-KP-1-2022/1-000077 kódszámú pályázat

Fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése

"Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése"

"Élhető település - Biharugra"

Élhető település - Biharugra

Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése.

"Biharugra - óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése"

"KÖZÖSSÉGI TÉR KIALAKÍTÁSA BIHARUGRÁN"

"Tájház tetőjének felújítása és eszközbeszerzés Biharugrán"

NEAG-KP-1-2021/1-000992 sz. pályázat projekttábla

Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Biharugrán

Állampapír nyereményjáték2022

Babakötvény nyereményjáték2022

babakotveny