Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharugra Önkormányzati Konyha

konyhavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5538 Biharugra, Damjanich tér 2.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A konyha vezetése. Élelmezésvezetői feladatok teljes körű ellátása a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXI 11. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középiskola/gimnázium, élelmezésvezető,
  • önéletrajz, érvényes erkölcsi bizonyítvány, képzettséget igazoló dokumentumok másolata, hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez, nyilatkozat arról, hogy a képviselő-testület ülésén a pályázattal összefüggő előterjesztés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Makra Tibor polgármester nyújt, a 06-30-3895654-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Biharugra Község Önkormányzat Képviselőtestülete címére történő megküldésével (5538 Biharugra, Erzsébet utca 25. ).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 21/2017., valamint a munkakör megnevezését: konyhavezető.

• Személyesen: Makra Tibor polgármester, Békés megye, 5538 Biharugra, Erzsébet utca 25.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján a képviselő-testület dönt a pályázatok eredményességéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Biharugra község honlapja - 2017. január 9.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.biharugra.hu honlapon szerezhet.

Biharugra térkép

Magyar Élelmiszerbank

Biharugrát a Magyar Élelmiszerbank
Egyesület támogatja.